Najem w Mzuri

Zasady Najmu

Mzuri NIE jest pośrednikiem i NIE pobiera od najemców prowizji

Działamy jako pośrednik właściciela. Najemca będzie więc miał z nami kontakt nie tylko przy podpisaniu umowy najmu, ale również w trakcie jej trwania i przy zdaniu lokalu. Co oznacza, że jesteśmy mniej skorzy to obietnic bez pokrycia, ale też będziemy wymagać spełniania obowiązków przez Najemcę – zgodnie z początkowymi ustaleniami. Dokładnie jak Właściciel mieszkania, dbający o swoje mienie.

Zainteresowanie ofertą i rezerwacja mieszkania 

Najemcom zainteresowanym nasza ofertą oferujemy możliwość rezerwacji mieszkania. Jeśli zdecydujesz się zarezerwować mieszkanie, poprosimy Cię o zawarcie umowy rezerwacyjnej i wpłatę opłaty rezerwacyjnej, która przejdzie na poczet kaucji jeśli dopełnisz warunków i zawrzesz z nami umowę najmu.

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu będziesz zobligowany do wpłacenia kaucji w pełnej wysokości. Z kolei najpóźniej w momencie odbioru kluczy do mieszkania będziemy oczekiwali, że wpłacisz opłatę z tytułu najmu mieszkania za pierwszy miesiąc.

Wraz z kluczami otrzymasz od Mzuri Pakiet Najemcy, w którego skład wchodzą: Poradnik dla Najemcy, Przewodnik Najemcy oraz przede wszystkim ubezpieczenie OC wraz z obsługą procesu zgłoszenia szkód przez Zespół Mzuri. Koszt Pakietu Najemcy może być różny i jest uzależniony od ilości osób zamieszkujących w lokalu. Dzięki zawarciu ubezpieczenia OC zyskasz poczucie bezpieczeństwa, że powstałe nieumyślne szkody w lokalu zostaną pokryte przez firmę ubezpieczeniową.

Warunki, które musisz spełnić aby zostać Najemcą Mzuri

Przed rozpoczęciem najmu zostaniesz poproszony o kilka najważniejszych dla nas jak również dla właściciela mieszkania informacji. Oczywiście do zawarcia umowy będą niezbędne podstawowe dane osobowe jak imię, nazwisko, nr dowodu, nr PESEL czy adres zameldowania, wskazanie ilości lokatorów, etc. Ponadto poprosimy Cię o przedstawienie dokumentu, który potwierdzi wysokość Twoich dochodów i ich źródło. Pytamy o to, ponieważ oczekujemy potwierdzenia, że będziesz w stanie opłacać terminowo i umówionej wysokości comiesięczny czynsz najmu.

W trakcie najmu

Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom stworzyliśmy Biuro Obsługi Klienta. Możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących umowy najmu jak również w przypadku gdy w lokalu dojdzie do usterki lub poważnej awarii. Nasi specjaliści Biura Obsługi Klienta są dla Ciebie dostępni pod nr tel. 795 005 302 oraz adresem e-mail bok@mzuri.pl .

Zakończenie najmu

Na początku i na końcu okresu najmu sporządzimy szczegółowy protokół dokumentujący stan mieszkania, który będzie podstawą do dokładnego rozliczenia wpłaconej przez Ciebie kaucji. Kwota wynikające z tego rozliczenia zostanie zwrócona na Twoje konto maksymalnie do 30 dni od dnia, w którym oddałeś nam klucze.

Wyślij znajomemu